शीर्ष 5 आरोग्य विमा कमी किंमतीचे आरोग्य प्रीमियम top 5 health insurance low cost health premium

top 5 health insurance low cost health premium

सर्वोत्त तुमच्या गरजा म आरोग्य विमा 5 सोप्या पायर्या त निवडा
जर तुम्हाला हे माहीत असेल की एखाद्या विमा कंपनी कडून वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चाची भरपाई करून घेताना तुम्हाला रोखीविना दावा भरपाईची सोय असणार्या् कंपनीच्या तुलनेत फक्त अर्धीच रक्कम मिळेल तर तुम्ही निश्चित अशा पर्यायाची निवड करणार नाही. विमा विकत घेताना लोकं अनेकदा या महत्वाच्या गोष्टी विसरून जातात. म्हणून कुठलीही पॉलिसी घेताना खाली दिलेल्या यादीमधल्या घटकांकडे लक्ष द्या.

तुमच्या गरजा

तुमच्या शेजार्या ने जी विमा पॉलिसी घेतली आही तीच पॉलिसी तुम्हाला चालणार नाही. तुमच्या कुटुंबाच्या गरजेनुसार तुमची पॉलिसी ठरेल. पॉलिसी ठरविताना तुमच्या कुटुंबातील व्यक्तिंची संख्या आणि त्यांची वये माहीत असणे आवश्यक आहे. एखाद्या तरुण कुटुंबाची पॉलिसी रु.५ लाखाची असू शकेल पण जर त्या कुटुंबात वयस्क सदस्य असतील तर त्यांनी मोठ्या चल पोलिसीची निवड करावी असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. जर पालक फार वृद्ध असतील तर त्यांचा समावेश एकाच पॉलिसी मध्ये न करता त्यांच्या साठी वेगळी पॉलिसी घ्यावी. तसेच आरोग्य विमा पॉलिसी बरोबर बाळंतपणासाठीचे कवच घेताना काळजी घ्यावी. जर तुम्ही दोन वर्षांच्या आत मूल होण्याचे नियोजन करत असाल तर, बाळंतपणाच्या कवचा शिवाय पोलिस घेतलेली चांगली कारण अशा पोलिसीला बराच काळ थांबावे लागते आणि त्याचा हप्ता जवळ जवळ दुप्पट असतो. मर्यादा आणि अपवाद एकदा तुम्ही तुमच्या अचूक गरजे प्रमाणे पॉलिसीचा प्रकार निवडलात की त्यामधील बारीक अक्षरात छापलेल्या मजकुरावर नजर टाका आणि त्या पॉलिसीच्या मर्यादा आणि अपवाद समजून घ्या॰ सर्व मूलभूत योजनांमध्ये खास उपचारासाठी उप मर्यादा असतात. उदा. रुग्णालयातील खोलीच्या भाड्याबद्दलची मर्यादा. सामान्यपणे ५ लाखांच्या पॉलिसीमध्ये खोलीच्या रोजच्या भाड्याची मर्यादा ही त्या पोलीसच्या १% इतकी मर्यादित असते. आत्ताच्या परिस्थितीत जर तुम्ही उच्च दर्जाच्या खोलीचा आग्रह धरला नाहीत तर तुम्हाला रुग्णालयात खाजगी खोली मिळेल आणि तुम्हाला तुमच्या साधनांना ताण न देता उच्च दर्जाची पॉलिसी उपमर्यादे खेरीज घेऊ शकता. “जर तुम्ही उच्चभ्रू इस्पितळतील चांगल्या खोल्या पसंत करत असाल तर खोल्यांची भाड्याची उप मर्यादा असणारी योजना तुम्हाला उपयोगी नाही.” असे अरविंद लढ्ढा मुख्य कार्यकारी संचालक, व्हंटेज इन्शुरन्स ब्रोकर, ह्यांचे मत आहे. आरोग्य विमा योजनेमधील चलन वाढ लक्षात घेता अशी खोलीच्या भाड्याची उप मर्यादा ही फार महाग नसणार्या् इस्पितळाना सुद्धा उपयुक्त ठरणार नाही. “अशा प्रकारच्या मर्यादांमुळे खाजगी खोल्या मिळणे सुद्धा अवघड होऊन बसेल. बाकीचे सर्व खर्च हे ह्या खोल्यांच्या भाड्याशी निगडीत असतात त्यामुळे तुमच्या दाव्याची पात्रता खूपच कमी होऊ शकते.“ असे महावीर चोप्रा, संचालक, आरोग्य विमा आणि व्यक्तीगत अपघात, coverfox.com ह्यांचे मत आहे.

विम्याचा हप्ता आणि योजना
तज्ञांचे असे मत आहे की एखादी स्वस्त पॉलिसी घेण्याकडे लक्ष केन्द्रित करू नये किंवा एखादी खूप वेगवेगळे फायदे देणारी पॉलिसीही घेऊ नये. कुठलीही पॉलिसी तुमच्या गरजा पूर्ण करत आहेत का ह्याच्याकडे तुमचे लक्ष हवे. अनेक आरोग्य विमा देणार्याी कंपन्या आता हप्त्याचे अनेक प्रकार उपलब्ध करून देतात. ह्यात तज्ञ डॉक्टरांचे दुसरे मत, रोग प्रतिबंधक लस, कल्याणकारी फायदे इत्यादि गोष्टी समाविष्ट असू शकतात. “तुम्हाला कधीच न मिळणार्याब फायद्या बद्दल उगीच जास्त हप्ता देणे फायद्याचे नसते.“ असे श्री. लढ्ढा ह्यांचे मत आहे. तसेच फक्त आयकराची बचत करण्यासाठी एखादी महाग पॉलिसी घेणे पण श्रेयस्कर नाही. तुम्ही दुसर्याा एखाद्या योग्य अशा करबचत योजनेमध्ये ती रक्कम गुंतवू शकता.

बिनरोखीच्या रुग्णालयांची साखळी
भारतीय विमा नियंत्रण आणि वाढ प्राधिकरण ह्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे एकाच आजारासाठी सर्व साधारण दाव्याच्या भरपाईचे प्रमाण बिनरोखीच्या भरपाईच्या प्रमाणात अर्धेच आहे.जरी विमा कंपन्यांना हे मान्य नसले तरी ह्याचा शोध तुम्ही बिनरोखीच्या इस्पितळांच्या साखळीचा शोध घेऊन ते शोधू शकता. ही माहिती सहसा विमा कंपनीच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध असते. “खर्चाच्या भरपाईचा मार्ग अवलंबून तुम्ही तुमच्या पुंजीवर ताण आणता आणि अपवादात्मक परिस्थितीत तुम्ही निवडलेल्या उपचारांच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो.“ असे श्री लढ्ढा ह्यांचे मत आहे.
विमा देणार्यांkची पूर्वपीठिका विमा 
देणार्यां कंपनीचा अनुभव, आर्थिक ताकद आणि सेवेचा अनुभव हा महत्वाचा असतो. “विमा कंपनीचे अतिशय कमी दावे दिल्याचे प्रमाण त्रासदायक होऊ शकते.” असे श्री. लढ्ढा म्हणतात. जर शक्य असेल तर तुम्ही त्या कंपनीची हजर रोख रक्कम असण्याचे प्रमाण - म्हणजे विमा कंपनीची तत्काल दावे देण्याची क्षमता – आणि विमा कंपन्यांचे विम्याचे हफ्ते गोळा करण्याचे प्रमाण हे ही लक्षात घेतले पाहिजे. एखादी विमा कंपनी किती वर्षे व्यवसायात आहे हेही ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.” आरोग्य विमा क्षेत्रातील कौशल्य हे त्या कंपनीच्या वेगवेगळ्या विमा पॉलिसी मधून प्रतिबिंबीत होते. ज्या कंपनी मध्ये खूप वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत अशा कंपनीची निवड करणे योग्य ठरते.” असे श्री लढ्ढा ह्यांचे मत आहे.

Post a Comment

0 Comments