पश्चिम रेल्वेत 177 जागांसाठी भरती #Western_Railway


पश्चिम रेल्वेत 177 जागांसाठी भरती #Western_Railway


प्रचार क्र .: ई / एमडी / 889 / व्हीओएल आठवा / करार
एकूण: 177 जागा
पदाचे नाव

पद क्र.                                           नाव चे                                                           पद संख्या
1                                             सीएमपी-जीडीएमओ                                                 09
2                                            सीएमपी स्पेशलिस्ट                                                    11
3                                        रेनेल रिप्लेसमेंट / हेमोडायलिसिस टेक्निशियन                 02
4                                            हॉस्पिटल ेंडटेंडंट                                                     65
5                                         हाऊस कीपिंग असिस्टंट                                                90
                                                      एकूण                                                                177

शैक्षणिक पात्रता:
पद क्र .1: एमबीबीएस
पद क्र .२: (i) एमबीबीएस (ii) पीजी पदवी / डिप्लोमा
पद क्र .3: बीएससी + हेमोडायलिसिस डिप्लोमा किंवा 02 वर्षांचा अनुभव
पद क्र .4: (i) 10 वी उत्तीर्ण (II) अनुभव
पद क्र .5: 10 व्ही
वायाची एट: 25 मे 2020 रोजी, [एससी / एसटी: ० वर्षे वर्षांचे सूट, ओबीसी: ० वर्षे वय सूट]

पद क्र .1 आणि 2: 53 বছর
पद क्र .3: 20 ते 33 वर्षे
पद क्र .4, आणि 5: 18 ते 33 वर्षे
नोकरीला: मुंबई

फी: फी नाही.
Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख     :- 24 मे 2020
मुलाखत (व्हॉट्स ॲप):                               :-    25 मे 2020 पासून
अधिकृत वेबसाईट: -  https://wr.indianrailways.gov.in/

Promotional No .: E / MD / 889 / VOL VIII / Agreement

Total: 177 seats

Name of the postPost no. The position number of the name

1 CMP-GDMO 09

2 CMP Specialist 11

3 Renal Replacement / Hemodialysis Technician 02

4 Hospital Attendant 65

5 Housekeeping Assistant 90

                                                      Total 177Educational Qualification:

Post No. 1: MBBS

Post No. 2: (i) MBBS (ii) PG Degree / Diploma

Post No. 3: B.Sc + Hemodialysis Diploma or 02 years experience

Post No. 4: (i) Passed 10th (II) Experience

Post No. 5: 10V

Vayachi et: on 25th May 2020, [SC / ST: 0 years age exemption, OBC: 0 years age exemption]Verses 1 and 2: 53 years

Post No. 3: 20 to 33 years

Post No. 4, and 5: 18 to 33 years

Job: MumbaiFee: No fee.

Last date to apply online: - 24 May 2020

Interview (WhatsApp):: - From 25th May 2020


Official Website: -https://wr.indianrailways.gov.in/

Post a Comment

0 Comments